Vrijheidspodium Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, Rotterdam

Komende zondag, op 5 mei, sta ik op het Vrijheidspodium van het Bevrijdingsfestival Zuid Holland in Rotterdam om te spreken over vrijheid, onderdrukking en Noord-Korea. Hieronder de beschrijving van het Vrijheidspodium:

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Tijdens het Bevrijdingsfestival is er genoeg ruimte voor feest, muziek en vrijheid. Maar we maken ook plaats om daar eens bij stil te staan, bij de ruimte en vrijheid die wij kennen. Want zo vanzelfsprekend is ze niet. Zeker niet in een wereld waar we op de mondiale feiten worden gedrukt. Welke feiten? Syrië. Noord-Korea. In het ene land wordt gevochten voor vrijheid, in het andere is de (communicatie)vrijheid dusdanig summier dat we niet eens goed zicht hebben op de gevangenschap van mensen. Van medemensen.
Dat brengt direct lastige vragen met zich mee. Vanuit onze westerse blik hebben we een bepaald beeld van wat vrijheid is, moet zijn en moet bieden. ‘Vrijheid moet…’, daarin is al de eerste paradox te vinden. Maar er zijn meer tegenstrijdigheden aan de vrijheid. Zoals in Syrië: wat voor de een een vrijheidsstrijder is, is voor de ander een terrorist. Hoe kun je daarover een goed beeld vormen, als vrije westerling?
Anderzijds is na de Tweede Wereldoorlog in het verdrag van Rome opgesteld dat de vrijheidsgrondrechten niet mogen worden misbruikt om die grondrechten te niet te doen. Oftewel: de vijanden van de vrijheid zijn in principe niet vrij en daarmee lijkt het principe van gelijke behandeling te vervallen. Dat doet ook hier vragen rijzen: Wie zijn namelijk die zogenaamde vijanden van de vrijheid? En waarom zien we in de ene dictator of stroming een gevaar en in de andere niet?
Deze en andere vragen, gedachten en uiteenlopende meningen komen aan bod op zondag 5 mei. Van 14.00 tot 15.30 uur gaan onze spraakmakende gasten en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek, onder leiding van presentator Joris Janssen.

Gasten:
• Sabine Lubbe Bakker
(documentairemaakster, o.a. documentaire ‘Shout’, heeft in Damascus gewoond)
• Brenda Stoter
(Rotterdams journaliste met passie voor het Midden-Oosten)
• Shanan Hamoun
(Vrouwenrechtenactiviste, Syrische woonachtig in Nederland)
• Alaa van Mierlo Abdulfatah
(Syrische woonachtig in Nederland, reisde met een caravan af naar Syrië om haar volk een hart onder de riem te steken)
• Don Roelofs
(Koreaspecialist)
• Casper van der Veen
(Historicus, Noord-Koreadeskundige)