Het Duel

Afgelopen vrijdag verzorgden Arend Jan Boekestijn en ik de rubriek Het Duel in de Volkskrant. In deze rubriek mag een auteur een bekende Nederlandse schrijver of beleidsmaker uitdagen. Ik heb in mijn open brief het internationale sanctiebeleid jegens Noord-Korea ter discussie gesteld. Ik noem dit een heilloze strategie en stel een alternatief voor. Arend Jan verdedigt in zijn reactie het sanctiebeleid.