Kim Jong-un roept op tot nieuwe confrontatie met de imperialisten, versterking van de partij en economische hervorming

In een toespraak die Kim Jong-un, opperste leider van Noord-Korea, 28 januari heeft gehouden voor de secretarissen van de partijcellen van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij doet Kim een belangrijke oproep. Voor een groot deel bestaat de rede uit zaken die we gewend zijn: het prijzen van Kim il-Sung, Kim Jong-il en andere revolutionaire helden; de noodzaak voor iedere Noord-Koreaan om zich voor de volle honderd procent voor het land in te zetten; en dat Noord-Korea zal zegevieren ondanks de enorme tegenwerking van de Verenigde Staten, Zuid-Korea en de Verenigde Naties.

Kim Jong-un noemt ook een aantal nieuwe zaken die de toekomstige koers van zijn beleid uitstippelen. Allereerst noemt hij de raketlancering van 12 december vorig jaar een keerpunt in de geschiedenis van Noord-Korea. Hij spreekt van een nieuw tijdperk waarin economische hervorming, verbetering van de levensomstandigheden en het uitgroeien tot een economische grootmacht centraal zullen staan. Kim noemt de radicale reconstructie van de economie – iets waar hij al eerder op heeft gezinspeeld – als speerpunt van zijn beleid. Nadat het Noord-Koreaanse BNP het afgelopen jaar een bescheiden groei toonde, wekken deze opmerkingen van Kim nieuwsgierigheid naar of hij de geruïneerde economie van het land uit het slop kan trekken.

Speech Kim KWP

Kim Jong-un die zijn toespraak houdt voor de Koreaanse Arbeiderspartij. © Rodong Sinmun, 30 januari 2013.

Kim ziet bij deze hervormingen een belangrijke rol voor de Partij weggelegd. Kim Jong-il, de vorige leider die het land regeerde van 1994 tot zijn dood in 2011, zette in de jaren negentig de Songon-politiek (“Leger Eerst-politiek) op waarbij het leger een prominente rol speelde in de maatschappij. Kim Jong-un neemt, hoewel hij zijn vaders beleid in het openbaar blijft prijzen, deels afscheid van dit beleid en spreekt al geregeld van een “Volk Eerst-politiek”. Hoewel nog onduidelijk is hoe Kim Jong-un deze hervormingen praktisch invulling wil gaan geven, duidt het feit dat hij zo vaak over de noodzaak van economische vooruitgang spreekt er op dat er op dit vlak wel degelijk wat te gebeuren staat in Noord-Korea.

Ten slotte geeft Kim nog een signaal af aan de vijanden van Noord-Korea:

“Now we have taken the initiative more firmly in the face-off with the imperialists and it is a matter of time to bring about a turn in the building of an economic giant and the standard of the people’s living.”

Kim spreekt dus van een ferme houding in de confrontatie met de imperialisten. Dit sluit aan bij zijn eerdere reactie op de aangekondigde VN-sancties van 22 januari. Hierin veroordelen de Verenigde Naties de raketlancering van vorige maand en kondigen sancties aan die hooggeplaatste leden van het Noord-Koreaanse bewind moeten raken. Kim Jong-un stelde dat dergelijke sancties als een oorlogsverklaring geïnterpreteerd zouden worden. Hij kondigde een “fysieke tegenactie” en sprak van “nucleaire afschrikking”. Dit leidde tot speculaties over een op handen zijnde nucleaire test van Noord-Korea, iets wat op dit moment met argusogen door de internationale gemeenschap gevolgd wordt. Het uitvoeren van de derde nucleaire test van Noord-Korea (de eerste twee waren in 2006 en 2009) zou passen in de harde confrontatie met de imperialisten die Kim Jong-un in zijn toespraak aankondigt.

De rede van Kim Jong-un laat dus zien dat Kim zich wil inzetten voor de verbetering van de levensstandaard van zijn noodlijdende volk. Tegelijkertijd geeft hij een duidelijk signaal af dat Noord-Korea een machtige natie is waar andere landen rekening mee dienen te houden en dat hij niet aarzelt om eventueel hardhandig voor zijn volk op te komen.

De volledige toespraak van Kim Jong-un is te lezen op: http://www.rodong.rep.kp/InterEn/index.php?strPageID=SF01_02_01&newsID=2013-01-30-0021

Welkom op ‘Nieuws uit Noord-Korea’!

Welkom op ‘Nieuws uit Noord-Korea’!

 

Op deze website analyseer en bespreek ik de huidige ontwikkelingen in Noord-Korea. Ik plaats nieuwsberichten en analyseer wat de gebeurtenissen betekenen in de bredere context van het land en de regio. Ik verbind actuele gebeurtenissen met de geschiedenis, politiek en cultuur van het land en blik zo nodig vooruit op mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

 

Ik ben een freelance historicus en journalist gespecialiseerd in de geschiedenis, politiek en cultuur van Noord-Korea. Momenteel werk ik aan een populair-wetenschappelijk boek over de geschiedenis van Noord-Korea van 1945 tot heden. Ik hoop dit boek in 2013 te publiceren. Ik ben beschikbaar voor schrijfopdrachten, lezingen, (gast)colleges, interviews en workshops met betrekking tot Noord-Korea.

 

Deze website biedt een overzicht en analyse van wat er in Noord-Korea gebeurt en wat dit betekent voor Noord-Korea zelf, de omliggende regio en de mondiale gemeenschap. De website is bedoeld voor mensen die, net als ik, gefascineerd zijn door dit mysterieuze land en interesse hebben om de ontwikkelingen daar op de voet te volgen.

 

Casper van der Veen, Noord-Koreadeskundige

Zie ook: Portfolio | LinkedIn | Facebook | Twitter